lotto432 Ufac4b SAGAME350 ufa350s BCRGAME16 Fc2Japan Wowbit banner

เรื่องย่อ

Fortune Writer ท้าชะตาลิขิตรัก ซับไทย ธิดาจวนเสนาบดีซูอวิ๋นฉี่ค้นพบโดยบังเอิญว่าตนเองเป็น “ตัวประกอบ” ใน “คัมภีร์ชะตา” อีกทั้งยังถูกบันทึกอยู่ใน “คัมภีร์ชะตา” ไม่อาจแก้ไขได้ นางเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรม ซูอวิ๋นฉี่เลือกที่จะต่อต้านมัน นางจะใช้ประโยชน์จาก “คัมภีร์ชะตา” พลิกฟ้าเปลี่ยนชะตา แสวงหาตัวเองที่แท้จริง เก็บเกี่ยวความรักที่จริงใจ

พากย์ไทย EP.24
0 /10
ตอนที่ 1
[สำรอง 1]
ตอนที่ 2
[สำรอง 2]
ตอนที่ 3
[สำรอง 3]
ตอนที่ 4
[สำรอง 4]
ตอนที่ 5
[สำรอง 5]
ตอนที่ 6
[สำรอง 6]
ตอนที่ 7
[สำรอง 7]
ตอนที่ 8
[สำรอง 8]
ตอนที่ 9
[สำรอง 9]
ตอนที่ 10
[สำรอง 10]
ตอนที่ 11
[สำรอง 11]
ตอนที่ 12
[สำรอง 12]
ตอนที่ 13
[สำรอง 13]
ตอนที่ 14
[สำรอง 14]
ตอนที่ 15
[สำรอง 15]
ตอนที่ 16
[สำรอง 16]
ตอนที่ 17
[สำรอง 17]
ตอนที่ 18
[สำรอง 18]
ตอนที่ 19
[สำรอง 19]
ตอนที่ 20
[สำรอง 20]
ตอนที่ 21
[สำรอง 21]
ตอนที่ 22
[สำรอง 22]
ตอนที่ 23
[สำรอง 23]
ตอนที่ 24
[สำรอง 24]

แสดงความคิดเห็น